© 2014 by BürgerEnergie Thüringen e.V.
BÜRGERENERGIE THÜRINGEN E.V.

Strategieworkshop der Bürgerenergiegenossenschaften

Veranstalter
Kooperationspartner
Datum
14. März 2018
Veranstaltungsort
Berlin, Marienstr. 19/20
Strategieworkshop der Bürgerenergiegenossenschaften beim Bündnis Bürgerenergie e.V. in Berlin
am 14.3.2018